Get Adobe Flash player
Szanowni Państwo!

Zakład Prawa i Instytucji Europejskich, powstał w Instytucie Europeistyki w dniu 1 października 2012 roku w ramach Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym kierunkiem zainteresowań badawczych jest prawo i instytucje Unii Europejskiej oraz pozaunijnych organizacji integracyjnych na kontynencie europejskim. Pracownicy Zakładu, indywidualnie oraz zespołowo, realizują szereg projektów badawczych, finansowanych przez polskie i zagraniczne instytucje naukowe, m.in. Narodowe Centrum Nauki i Unię Europejską.. Nasi pracownicy są ekspertami Komisji EUropejskiej, (i jej Predstawicielstwa w Warszawie), Sejmu i Senatu RP, jednostek samorządu terytorialnego jak również organizacji pozarządowych. Brali także aktywny udział w I Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki. Często konentują bieżące wydarzenia w mediach. Pracownicy Zakładu partycypują w realizacji studiów pierwszego, drugiego ia także w przeprowadzaniu przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz współpracy z Zakładem Prawa i Instytucji Europejskich. 


Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk 

                  Kierownik Zakładu