Get Adobe Flash player

Dr Jarosław Filip Czub

O SOBIE

Europeista, politolog, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 roku został doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2000 – 2002 odbył staż w Stanach Zjednoczonych w Solon w stanie Ohio w dziale marketingu w firmie Swagelok Marketing Co. Ukończył studia podyplomowe: w latach 2005 – 2006 w zakresie marketingu sportowego w Szkole Głównej Handlowej, w latach 2009 – 2010 w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 2010 – 2011 w zakresie bankowości w Szkole Głównej Handlowej, w latach 2011-2012 w zakresie administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej. Jego zainteresowania badawcze są związane z grupami interesu (grupami biznesu, grupami nacisku), lobbingiem, systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej, procesem integracji UE, procesem decyzyjnym UE, funduszami europejskimi, polityką spójności UE oraz biznesem w UE.

 

MAIL/STRONA INTERNETOWA

jaroslaw.czub@jfc.edu.pl

www.jfc.edu.pl

 

TELEFON

+48 22 55 20 234

 

DYŻUR

semestr zimowy: środa 13:15-14:45, sala 9, ul Bednarska 2/4

 

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH

Jego zainteresowania badawcze są związane z grupami interesu (grupami biznesu, grupami nacisku), lobbingiem, systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej, procesem integracji UE, procesem decyzyjnym UE, funduszami europejskimi, polityką spójności UE oraz biznesem w UE.

 

DYDAKTYKA

Lobbing w Unii Europejskiej – konwersatorium;

Polityka Spójności – wykład;

Ewaluacja programów i projektów UE – konwersatorium;

Organizacje pozarządowe w Unii Europejskiej – konwersatorium;

Conducting business in the European Union – wykład monograficzny;

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Patenty i wdrożenia, projekty programistyczne:

 1. Udział w inicjatywie budowania biblioteki europejskiej w ramach Instytutu Europeistyki UW – projekt rozpoczęty w grudniu 2012 roku (kierownik projektu);
 1. Udział w projekcie badawczym NCN pt.: „Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania” – partycypacja w projekcie w latach 2013-2015 (2,5 roku).
 2. Udział w projekcie badawczym Zakładu Prawa i Instytucji Europejskich Instytutu Europeistyki WDiNP UW pt.:”Agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej

Konferencje

 1. Udział w I Ogólnopolskim Kongresie Politologii, który odbył się 22-24 września 2009 roku w Warszawie. Kongres organizowany był przez: Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego;
 1. Udział w X. europejskiej konferencji, która odbyła się 4-5 lutego 2010 roku w Słubicach nt. „Europa XXI Wieku, Nowe Państwa Członkowskie UE Bilans Doświadczeń i Najważniejsze Wyzwania”. Konferencja była organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – referat nt. Reprezentacja polskich grup biznesowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej;
 2. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się 10-11 maja 2010 roku w Warszawie nt. „Polska Prezydencja w Unii Europejskiej” organizowaną przez Katedrę Europeistyki UW, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych;
 3. Udział w XI. europejskiej konferencji, która odbyła się 3-4 lutego 2011 roku w Słubicach nt. „Europa XXI Wieku, Integracja w dobie kryzysu”. Konferencja była organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – referat nt. Grupy biznesu wobec strategii Europa 2020;
 4. Udział w Forum, który odbył się 23 marca 2011 roku w Warszawie nt. „Pro100 do Prezydencji. Forum” organizowany wspólnie przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Katedrę Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego;
 5. Udział w „II Ogólnopolskich Warsztatach Metodologicznych z Europeistyki dla Habilitantów i Doktorantów”, które odbyły się w dniach 19-20 kwietnia 2011 roku w Szczecinie. Warsztaty były organizowane przez Instytut Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego – referat nt. Rola organizacji biznesu w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej;
 6. Udział w seminarium naukowym, które odbyło się 20 czerwca 2011 roku w Warszawie nt. ,,Modernizacja Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy” organizowaną przez Katedrę Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego;
 7. Udział w seminarium naukowym, które odbyło się 19 grudnia 2011 roku nt. „Unia Europejska – Quo Vadis” organizowaną w Warszawie przez Katedrę Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego;
 8. Udział w XII. europejskiej konferencji, która odbyła się 2-3 lutego 2012 roku w Słubicach nt. „Europa XXI Wieku, Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. Diagnozy, rozwiązania i scenariusze na przyszłość” Konferencja była organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – referat nt. Grupy biznesu wobec kryzysu w Unii Europejskiej;
 9. Udział w „III Ogólnopolskich Europeistycznych Warsztatach Metodologicznych dla Doktorantów i Habilitantów”, które odbyły się w dniach 11-12 kwietnia 2012 r w Warszawie. Warsztaty były organizowane przez Instytut Politologii UKSW – referat nt. Analiza grup biznesu sektora bankowego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej;
 10. Udział w konferencji „The Lisbon Treaty: a new EU architecture, new EU procedures and new balance of power”, która odbyła się 4 kwietnia 2012 roku w Warszawie Konferencja organizowana była przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej;
 11. Udział w konferencji dotyczącej nowych ram regulacyjnych funkcjonowania rynku finansowego w Unii Europejskiej, która odbyła się w dniach 19 czerwca 2012 roju w Warszawie. Konferencja była organizowana przez Katedrę Prawa Europejskiego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH;
 12. Udział w XXII Światowym Kongresie Nauk Politycznych (The XXIInd World Congress of Political Science), który odbył się w Madrycie w dniach 08-12 lipca 2012 roku. Kongres organizowany był przez International Political Science Association (IPSA);
 13. Udział w II Ogólnopolskim Kongresie Politologii, który odbył się w dniach 19-21 września 2012 roku w Poznaniu. Kongres organizowany był przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – referat nt. Dialog a Europejska Polityka Spójności w perspektywie 2014-2020.
 14. Udział w konferencji Kryzys 2008+ Follow up – Przebudowa MSG?, która odbyła się w dniach 19 listopada 2012 roku w Warszawie. Konferencja była organizowana przez Katedrę Bezpieczeństwa Międzynarodowego SGH – uczestnictwo gości zagranicznych;
 15. Udział w XIII. europejskiej konferencji, która odbyła się 7-8 lutego 2013 roku w Słubicach nt. „Europa i Unia Europejska wobec kryzysu diagnozy, rozwiązania i scenariusze na przyszłość” Konferencja była organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – referat nt. Znaczenie grup interesu w warunkach kryzysu gospodarczego;
 16. Udział w konferencji, która odbyła się 28 lutego 2013 roku w Warszawie pt. „Odnawialne Źródła Energii w Polsce” Konferencja była organizowana przez Ośrodek Analiz Politologicznych UW oraz Instytut Nauk Politycznych UW;
 17. Udział w konferencji, która odbyła się 25 marca 2013 roku w Warszawie nt. „Konferencja naukowa Interdyscyplinarność Studiów Europejskich” Konferencja była organizowana przez Zakład Metodologii Studiów Europejskich, Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Badań nad Integracją Europejską, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zakład Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki im. Jeana Monneta, Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński, Katedrę Prawa Europejskiego – Szkoła Głowna Handlowa;
 18. Udział w „IV Ogólnopolskich Europeistycznych Warsztatach Metodologicznych dla Doktorantów i Habilitantów”, które odbyły się w dniach 24-25 października 2013 r. w Warszawie. Warsztaty były organizowane przez Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego – referat nt. Metodologia i funkcjonowanie grup interesu w Unii Europejskiej.
 19. Udział w ogólnopolskim seminarium naukowym pt. „Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej” – inicjatywy realizowanej w ramach cyklu „10 seminariów na 10-lecie członkostwa Polski w UE”, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2014 r. Seminarium było zorganizowane przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedrę Prawa Europejskiego SGH – certyfikat za organizację;
 20. Udział w XIV międzynarodowej konferencji, która odbyła się 6-7 lutego 2014 roku w Słubicach nt. „Polska, Europa i Świat 10 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej z roku 2004. Diagnozy i scenariusze na przyszłość” Konferencja była organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – referat nt. 10 lecie działalności polskich grup interesu w Unii Europejskiej;
 21. Udział w Kongresie Polski Cyfrowej Polska „Polska Cyfrowa Równych Szans”, który odbył się w Warszawie w dniach 16-17 maja 2014 r. Kongres był organizowany wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
 22. Udział w XXIII Światowym Kongresie Nauk Politycznych (The XXIIIrd World Congress of Political Science), który odbył się w Montrealu w dniach 19-24 lipca 2014 roku. Kongres zorganizowany był przez International Political Science Association (IPSA) – referat nt. Representation of Polish Business groups in the institutional system of the European Union;
 23. Udział w I Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki „Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń” ”, który odbył się w Warszawie w dniach 18-20 września 2014 r. Kongres był zorganizowany przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – wygłoszone 2 referaty nt. „Ekonomiczne grupy interesu w wielopoziomowym systemie politycznym Unii Europejskiej” oraz „Polskie interesy a agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne”;

 

PUBLIKACJE

 1. Reprezentacja polskich grup biznesowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, Przegląd Politologiczny nr 4/2010, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010
 1. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, Słownik, Red. K.A. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011 (współautor);
 2. Rola organizacji biznesu w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej [w:] Przegląd Europejski 2(23) 2011,
 3. Reprezentacja polskich grup biznesowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, w: Efektywność reprezentacji interesów Polski w Unii Europejskiej, Red. K.A. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011;
 4. Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012;
 5. Rola organizacji biznesu w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, w: Metodologia studiów europejskich, (red.) S. Kaniewski, D. Kowalewska, M. Żurek, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecin – Warszawa 2012;
 6. Komisja Europejska vs grupy interesu, w: Integracja europejska – ćwiczenia, (red.) K. A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012;
 7. Skarga UE przeciwko państwu, w: Integracja europejska – ćwiczenia, (red.) K. A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012;
 8. Zasada subsydiarności w Unii Europejskiej, w: Integracja europejska – ćwiczenia, (red.) K. A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012;
 9. System Polityczny Finlandii, w: Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo LIBER, Warszawa 2013;
 10. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, w: Teoretyczno – Metodologczny wymiar badań nad instytucjami Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013;
 11. Analiza grup biznesu sektora bankowego w systemie instytucjonalnym w Unii Europejskiej, w: Teorie i metody w studiach europejskich, Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2013;
 12. The Electoral System in Poland, w: Spain and Poland: Elections, Political Parties and Political Culture, (red.) J. Mª. Reniu Vilamala, M. Mizerska-Wrotkowska, HUYGENS Editorial, Barcelona 2013;
 13. Grupy biznesu wobec strategii Europa 2020, w: Unia Europejska wobec wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych, (red. T. Wallas), Wydawnictwo Naukowe WNPiD, Poznań 2013;
 14. Fundusze UE dla przedsiębiorców w ramach Europejskiej Polityki Spójności, w: Przegląd Europejski 2(28) 2013,
 15. Catherine Margaret Ashton – czerwona baronessa z Upholland, w: Politycy Europejscy XXI wieku, (red. J. Miecznikowska), Firma Wydawniczo – Handlowa MADO, Warszawa 2013;
 16. Fundusze Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy Europejskiej Polityki Spójności 2014-2020, Przegląd Europejski 4(30) 2013,
 17. Polskie interesy a agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne, w: Agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne w systemie instytucjonalnym w Unii Europejskiej, (red.) K. A. Wojtaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, (w druku);
 18. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, w: Instytucje Unii Europejskiej, (red.) K. A. Wojtaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 (w druku);
 19. Hasła do słownika Polska w UE: BUSINESSEUROPE, Dialog społeczny w państwach członkowskich, Konsultacje społeczne, Formy wpływu polskich grup interesu, Funkcje polskich grup interesu, Kodeks postępowania lobbystów, Komisja Trójstronna ds. Społeczno – Gospodarczych, Krajowa Izba Gospodarcza, Modele reprezentacji grup interesu w UE, Polskie grupy nacisku, Polska grupa biznesu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC), Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP Lewiatan), Polska Organizacja Biznesu i Przedsiębiorczości (POBiP), Polska Organizacja Franczyzodawców (POF), Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD), Polska Rada Biznesu (PRB), Polski Klub Biznesu (PKB), Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (Pracodawcy RP), Rzecznictwo interesów w UE (lobbing), (red.) K. A. Wojtaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 (w druku);
 20. Niwelowanie kryzysu poprzez poszerzanie zakresu przedmiotowego udziału grup biznesu w podejmowaniu i realizacji decyzji Unii Europejskiej, Przegląd Europejski 0(00) 2014,
 21. Kryzysy, w: Przegląd Europejski 0(00) 2014, Artykuł metodologiczny
 22. Fundusze europejskie dla szkolnictwa wyższego (w druku) 2014

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za całokształt osiągnięć naukowych (19.11.2013)

 

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA, POZAUNIWERSYTECKA

Członkostwo w następujących organizacjach:

 1. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
 2. International Political Science Association (IPSA) – członek komitetów badawczych:
 1. RC06 – Political Sociology;
 2. RC11 – Science and Politics;
 3. RC27 – Structure and Organization of Government;
 4. RC32 – Public Policy and Administration;
 5. RC38 – Politics and Business.

 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

Teatr, sporty motorowe, narty, snowboard, windsurfing