Get Adobe Flash player

 

OBSZARY BADAWCZE

Obszary badawcze Zakładu dotyczą szeroko rozumianej problematyki prawa Unii Europejskiej oraz instytucji europejskich, tym niemniej należy wskazać kilka głównych obszarów, do których należą:

 • Instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej oraz ich pozycja w systemie UE;
 • Zagadnienie prawa UE i jego relacji do prawa krajowego i międzynarodowego – w ujęciu statycznym;
 • Ujęcie dynamiczne znaczenia prawa UE dla podmiotów stosujących te normy w państwach członkowskich (wdrożenie, wykonywanie i egzekwowanie);
 • Mechanizmy decyzyjne w Unii Europejskiej obejmujące zasady, procedury, aktorów oraz dynamikę wzajemnych relacji;
 • Pozaunijne struktury integracyjne w Europie i ich znaczenie dla procesów integracyjnych w Europie.

Stanowią one rozwinięcie lub kontynuację dotychczasowych zainteresowań pracowników, są odpowiedzią na potrzeby wynikające z dydaktyki a także realizacją współpracy członków Zakładu z podmiotami z zewnątrz.

Szczegółowe tematy badań      

W ramach tych obszarów w Zakładzie realizuje się następujące tematy badawcze:

 • Konstytucjonalizacja systemu Unii Europejskiej
 • Nowe metody rządzenia w Unii Europejskiej
 • Realizacja wybranych polityk Unii Europejskiej
 • Dialog strukturalny – w Polsce i na forum Unii Europejskiej
 • Dialog obywatelski – nowy wymiar konsultacji społecznych w państwach członkowskich i na forum Unii Europejskiej
 • Realizacja demokracji bezpośredniej i pośredniej w Unii Europejskiej