Get Adobe Flash player
  • Badania statutowe

  • Instytucjonalizacja procesu integracji europejskiej”, w latach 2010-2012r. – Kierownik: prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyk, wykonawcy: dr hab. Marta Witkowska, dr Monika Poboży